ضرب‌الاجل۲ماهه برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در آذربایجان
غربی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ضرب‌الاجل۲ماهه برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در آذربایجان
غربی
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: اگر مالکان این وسایل نقلیه مراجعه نکنند، این خودروها رسوبی، رهاشده و متروکه تلقی شده و با توجه به مصوبات و بخشنامه رئیس قوه قضائیه نسبت به تعیین تکلیف این اموال با کارشناسی و ارزیابی و فروش با کسر هزینه‌های قانونی اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار انواع خودرو و موتورسیکلت در استان تعیین تکلیف شده و ۶ هزار وسیله نقلیه هم در جریان رسیدگی قضائی است. امیدوارم از خبر ضرب‌الاجل۲ماهه برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در آذربایجان
غربی
راضی بوده باشید.

ضرب‌الاجل۲ماهه برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در آذربایجان
غربی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۶ ۰۲:۳۹:۲۵