صف طولانی شهروندان پاریسی برای دریافت غذای رایگان
خیریه‌ها!

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر صف طولانی شهروندان پاریسی برای دریافت غذای رایگان
خیریه‌ها!
به دلیل تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از نظر اقتصادی شهروندان پاریسی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد ؛ و برای گرفتن غذای رایگان ساعت‌ها در صف می‌ایستند. امیدوارم از خبر صف طولانی شهروندان پاریسی برای دریافت غذای رایگان
خیریه‌ها!
راضی بوده باشید.

صف طولانی شهروندان پاریسی برای دریافت غذای رایگان
خیریه‌ها!  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۳ ۰۲:۳۹:۱۰