صاحبان مشاغل یزد از مزایای قانون مالیات‌ مستقیم بهره‌مند
می‌شوند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر صاحبان مشاغل یزد از مزایای قانون مالیات‌ مستقیم بهره‌مند
می‌شوند
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد، رضا نجف زاده اظهار داشت: به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل طبق دستورالعمل تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صادر و مالیات مقطوع آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده است.
نجف زاده در مورد شرایط بهره‌مندی مؤدیان مالیاتی از مالیات مقطوع در سال ۱۴۰۱ بیان داشت: تمامی صاحبان مشاغل که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات مستقیم معادل ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستور العمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی عملکرد مذکور معاف هستند، می‌توانند از تسهیلات این تبصره بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: اصناف و کسبه ای که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری خواهد شد.
نجف زاده افزود: این دسته از صاحبان مشاغل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک برای سال مذکور معاف هستند لیکن در صورت تسلیم اظهارنامه، سازمان امور مالیاتی نسبت به رسیدگی اظهارنامه آنها برابر مقررات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد کرد.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان یزد افزود: تا پایان خردادماه مؤدیان می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم یا ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. امیدوارم از خبر صاحبان مشاغل یزد از مزایای قانون مالیات‌ مستقیم بهره‌مند
می‌شوند
راضی بوده باشید.

صاحبان مشاغل یزد از مزایای قانون مالیات‌ مستقیم بهره‌مند
می‌شوند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۳۱ ۰۲:۳۹:۴۳