شوری ۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی و چالش بهره‌وری در
تولید

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر شوری ۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی و چالش بهره‌وری در
تولید
به گزارش خبرنگار سایت احکام، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره چالش فعلی کشور در حوزه خاک به شوری اراضی کشاورزی اشاره کرد و به سایت احکام گفت: بیش از ۶.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با EC های مختلف شور شده است. منابع زیرزمینی و سطح آب سفره‌های زیر زمین کاهش یافته و این منابع آبی هم شور هستند. با پمپاژهایی که در دشت‌ها صورت می‌گیرد شوری آب سال به سال در حال افزایش است. بنابراین پیش از اینکه نگران عناصر و فلزات سنگین و سایر مسائل در حوزه خاک باشیم خود شوری خاک، بهره‌وری محصولات کشاورزی را تحت شعاع قرار می‌دهد.
وی همچنین به تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداخت و ادامه داد: یکی از چالش‌های حوزه خاک تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است. خاک مرغوب و کلاس یک در کشور بسیار کم است و متأسفانه تغییر کاربری هم عاملی شده در حوزه اراضی کشاورزی که نیاز به پیگیری دارد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: موضوع دیگر قطعه قطعه شدن اراضی کشاورزی و مساله معیشتی بودن تولید است.
نیازی شهرکی گفت: پس از اصلاحات ارضی که سال ۱۳۴۰ ابلاغ شد زمین‌ها خرد و تحویل رعیت شدند. بعد از آن هم خرد شدن اراضی دو نسل ادامه یافت. چالش این زمین‌های کوچک، بهره‌وری آنها و مدیریت یکپارچه اراضی از دیگر مسائل قابل توجه بخش کشاورزی است که نیاز به رسیدگی و پیگیری دارد. امیدوارم از خبر شوری ۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی و چالش بهره‌وری در
تولید
راضی بوده باشید.

شوری ۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی و چالش بهره‌وری در
تولید  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۷ ۰۲:۳۸:۳۷