شهردار پلدختر عزل شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر شهردار پلدختر عزل شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، شهرام عزیزی در سخنانی گفت: شهردار پلدختر به دلیل عدم سکونت خود و خانواده اش در این شهر و همچنین به دلیل رفت و آمدهای مکرر برون شهری که باعث عدم خدمت رسانی مطلوب به شهروندان شده بود، اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر و بر اساس ماده پنج آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ هیئت وزیران با موضوع نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی، به این نتیجه رسیدند که فعالیت وی پایان یابد و شخص دیگری را به عنوان شهردار جدید معرفی کنند.
وی ادامه داد: در این راستا «حسن مهدوی» مسئول فعلی امور اداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید شهرداری پلدختر معرفی شد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر بیان داشت: در جلسه امروز اعضای شورای اسلامی پلدختر «حسن مهدوی» با رأی اکثریت اعضا به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب و معرفی شد.
بنا بر این گزارش، پیش از این «صدیقه میری» شهردار پلدختر بود. امیدوارم از خبر شهردار پلدختر عزل شد راضی بوده باشید.

شهردار پلدختر عزل شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۷ ۰۲:۴۱:۱۶