شناسایی لیدرهای اغتشاشات مشهد توسط نیروهای مردمی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر شناسایی لیدرهای اغتشاشات مشهد توسط نیروهای مردمی چندی پیش نیروهای مردمی بسیج به ماشینی در مشهد مشکوک میشوند و آن را متوقف می‌کنند؛ راننده از ارائه کارت شناسایی امتناع کرده و پس از چند دقیقه اسلحه‌ی خود را بیرون می‌آورد. امیدوارم از خبر شناسایی لیدرهای اغتشاشات مشهد توسط نیروهای مردمی راضی بوده باشید.

شناسایی لیدرهای اغتشاشات مشهد توسط نیروهای مردمی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۹ ۰۲:۴۱:۴۸