شعرخوانی «بهزاد قاسمی» در اجتماع عزاداران عاشورای حسینی در
اردبیل

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر شعرخوانی «بهزاد قاسمی» در اجتماع عزاداران عاشورای حسینی در
اردبیل
اردبیل – «بهزاد قاسمی» شاعر جوان و خوش ذوق اردبیلی در اجتماع عزاداران عاشورای حسینی که میدان عالی‌قاپوی این شهر برگزار شد شعرخوانی و اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد. امیدوارم از خبر شعرخوانی «بهزاد قاسمی» در اجتماع عزاداران عاشورای حسینی در
اردبیل
راضی بوده باشید.

شعرخوانی «بهزاد قاسمی» در اجتماع عزاداران عاشورای حسینی در
اردبیل  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۹ ۰۲:۳۸:۲۵