شرط صدور پروانه صلاحیت حرفه ای برای پرستاران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر شرط صدور پروانه صلاحیت حرفه ای برای پرستاران به گزارش سوالات شرعی و احکام، عباس عبادی، در حاشیه برگزاری ششمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاری، گفت: پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران بر اساس پذیرفته شدن در آزمون صلاحیت حرفه‌ای، کسب امتیاز آموزش و تأیید صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روانی صادر می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای برای متقاضیان پست‌های مدیریتی و پرستاران متقاضی پروانه مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل الزامی است.
عبادی ادامه داد: در این دوره ۴ هزار و ۹۴۳ نفر در رشته پرستاری و ۳۳۲ نفر در شته اتاق عمل و ۲۸۸ نفر در رشته هوشبری ثبت نام کرده اند.
ششمین دوره آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری (پرستار، کارشناس هوشبری و کارشناس اتاق عمل) با هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز سنجش آموزش پزشکی و بوردهای منطقه‌ای روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ در مراکز استان‌ها برگزار شد. امیدوارم از خبر شرط صدور پروانه صلاحیت حرفه ای برای پرستاران راضی بوده باشید.

شرط صدور پروانه صلاحیت حرفه ای برای پرستاران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۱ ۰۲:۳۹:۳۸