شبکه‌سازی اولویت نهضت اجتماعی در کرمانشاه است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر شبکه‌سازی اولویت نهضت اجتماعی در کرمانشاه است کرمانشاه- دبیر نهضت اجتماعی استان کرمانشاه گفت: به دنبال شناسایی و ظرفیت‌یابی گروه‌های مردمی و شبکه سازی آنها در جهت گره گشایی از مشکلات اجتماعی مردم به دست خود مردم هستیم. امیدوارم از خبر شبکه‌سازی اولویت نهضت اجتماعی در کرمانشاه است راضی بوده باشید.

شبکه‌سازی اولویت نهضت اجتماعی در کرمانشاه است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۷ ۰۲:۴۱:۴۱