«سیروس آقاجانیان» رئیس شورای شهر لنگرود شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر «سیروس آقاجانیان» رئیس شورای شهر لنگرود شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، انتخابات هیأت رئیسه دور ششم شورای اسلامی شهر لنگرود در سال سوم فعالیت این دور شورا با حضور اعضا برگزار شد.
در انتخابات مذکور «سیروس آقاجانیان» با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود معرفی و «سایت احکامداد زحمتکش» به‌عنوان نایب رئیس این شورا انتخاب شد.
«محمد اسدیان» به عنوان خزانه‌دار، «لیلا رمضانی» سخنگو و «لیلا آبچیان» به عنوان منشی شورای اسلامی شهر لنگرود معرفی شدند.
‌ امیدوارم از خبر «سیروس آقاجانیان» رئیس شورای شهر لنگرود شد راضی بوده باشید.

«سیروس آقاجانیان» رئیس شورای شهر لنگرود شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۰۲ ۰۲:۳۷:۳۵