سوگواری شهادت حضرت احمدبن موسی‌الکاظم علیهم السلام

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سوگواری شهادت حضرت احمدبن موسی‌الکاظم علیهم السلام امیدوارم از خبر سوگواری شهادت حضرت احمدبن موسی‌الکاظم علیهم السلام راضی بوده باشید.

سوگواری شهادت حضرت احمدبن موسی‌الکاظم علیهم السلام  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۳۰ ۰۲:۴۰:۱۱