سوریه به پایداری مقابل جنگ تحمیلی علیه خود ادامه خواهد
داد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سوریه به پایداری مقابل جنگ تحمیلی علیه خود ادامه خواهد
داد
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روسیا الیوم، «بثینه شعبان» مشاور رئیس جمهور سوریه گفت که این کشور به پایداری مقابل جنگ تحمیلی علیه خود ادامه خواهد داد و دیکته های هیچ کسی را نخواهد پذیرفت.
بر اساس این گزارش، بثینه شعبان در گفتگو با روزنامه «اثیر» عمان تاکید کرد: ایالات متحده و متحدان غربی آن جنگی تروریستی را علیه سوریه برپا کرده و ثروت هایش را به سرقت می برند و با هدف تضعیف آن تحریم های اقتصادی غیرقانونی اعمال می کنند.
وی با بیان اینکه ایالات متحده و متحدانش تاریخ را نخوانده اند، افزود که سوریه به پایداری و کسب پیروزی های متوالی ادامه خواهد داد و نخواهد پذیرفت کسی به آن دیکته کند.
بثینه شعبان همچنین گفت که پایداری بشار اسد رئیس جمهور و ارتش سوریه و همبستگی و یکپارچگی مردم این کشور علت پایداری سوریه در مقابل توطئه های غربی است که سعی دارند به این کشور لطمه بزنند.
وی در عین حال بر اهمیت حمایت دوستان و متحدان سوریه از جمله روسیه و ایران و حمایت معنوی و دیپلماتیک عمان برای ایستادن در کنار سوریه تاکید کرد.
شعبان افزود: ارتش سوریه دستاوردهای عظیمی داشته و بیشتر مناطق را از چنگ تروریسم آزاد کرده است که همین امر موجب شده تا ایالات متحده و ترکیه به صورت مستقیم دخالت کنند. آمریکا منطقه التنف و شمال شرقی سوریه و ترکیه شمال غربی آن را اشغال کرده اند تا به این ترتیب بر نفت، گندم و خاک سوریه دست اندازی کنند.
وی تاکید کرد: جنگ متوقف نخواهد شد چرا که هدف، تصمیم مستقل سوریه است. آنها دست به تحریم های اقتصادی غیراخلاقی می زنند تا مردم سوریه را ضعیف کنند و دمشق را وادار به پذیرش موارد دیکته شده از سوی خود نمایند. امیدوارم از خبر سوریه به پایداری مقابل جنگ تحمیلی علیه خود ادامه خواهد
داد
راضی بوده باشید.

سوریه به پایداری مقابل جنگ تحمیلی علیه خود ادامه خواهد
داد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۳۱ ۰۲:۳۶:۵۱