سنجه های تشخیص «مصلحت نظام» از منظر فقه سیاسی اسلام بررسی
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سنجه های تشخیص «مصلحت نظام» از منظر فقه سیاسی اسلام بررسی
می‌شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، نهمین کرسی ترویجی بررسی و نقد رویکردها و نظریه‌های علمی و دینی با عنوان «سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام» به همت معاونت پژوهشی و تولید دانشگاه مجازی المصطفی برگزار می‌شود.
در این نشست ملک افضلی استاد جامعة المصطفی به عنوان ارائه دهنده و جواد حبیبی تبار عضو هیأت علمی جامعة المصطفی در جایگاه ناقد «سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام» را نقد و بررسی خواهند کرد.
زمان برگزاری نشست سه شنبه ۲۰ اردیبهشت رأس ساعت ۸ از طریق لینک live.mou.ir/korsi است. امیدوارم از خبر سنجه های تشخیص «مصلحت نظام» از منظر فقه سیاسی اسلام بررسی
می‌شود
راضی بوده باشید.

سنجه های تشخیص «مصلحت نظام» از منظر فقه سیاسی اسلام بررسی
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۵-۱۱ ۰۲:۳۹:۳۸