سنجش شاغلان کارگاه‌ها در تنگستان نسبت به عوامل
زیان‌آور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سنجش شاغلان کارگاه‌ها در تنگستان نسبت به عوامل
زیان‌آور
به گزارش خبرنگار سایت احکام، ماه زرافشون رفیعی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: در حال حاضر ۵۱۵ واحد کارگاهی با هزار و ۴۷۰ نفر شاغل در تنگستان مشغول به فعالیت می‌باشند که ۱۸۸ واحد کارگاهی در سه‌ماهه اول سال جاری خدمات و آموزش‌های لازم را در زمینه بهداشت حرفه‌ای دریافت کرده‌اند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان تصریح کرد: تلاش در جهت ایجاد محیط کار سالم و تأمین سلامت شاغلین در کارگاه‌ها با توجه به خطراتی که آنان را تهدید می‌کند هدف اصلی شبکه بهداشت و درمان است زیرا ماحصل این تلاش وجود نیروی کار سالم و جلوگیری از تحمیل بار اقتصادی برای کشور در صورت سلامت نیروی کار خواهد بود.
رفیعی تأکید کرد: در صورتی که کارگاهی نسبت به رفع عوامل زیان‌آور محیط کار اقدامات لازم را انجام ندهد مطابق قانون با آن برخورد خواهیم کرد که در همین راستا در سه‌ماهه اول سال جاری ۶۱ واحد کارگاهی اخطاریه دریافت و یک واحد نیز به دادگاه معرفی شده است.
رفیعی اظهار داشت: از جمله خدمات صورت گرفته در واحد حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان تنگستان تعیین میزان سختی کار شاغلین کارگاه‌ها است که در سال جاری بنا به درخواست مراجعه‌کنندگان از ۲۸ مورد درخواست دریافت شده، ۱۹ مورد آن مورد تأیید قرار گرفته و جهت بررسی بیشتر به مراجع زی ربط ارجاع شده است. امیدوارم از خبر سنجش شاغلان کارگاه‌ها در تنگستان نسبت به عوامل
زیان‌آور
راضی بوده باشید.

سنجش شاغلان کارگاه‌ها در تنگستان نسبت به عوامل
زیان‌آور  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۹ ۰۲:۴۱:۴۲