سنتکام مدعی سرنگون کردن پهپادهای دوربرد صنعا بر فراز دریای
سرخ شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سنتکام مدعی سرنگون کردن پهپادهای دوربرد صنعا بر فراز دریای
سرخ شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی است حملات پهپادی یمن بر فراز دریای سرخ را دفع کرده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد پنجشنبه در حساب کاربری ایکس خبر داد که چهار پهپاد دوربُرد که از یمن به پرواز در آمده بود را سرنگون کرده است.
سنتکام مدعی شد که این پهپادها، یک ناوشکن آمریکایی را که در دریای سرخ در حرکت بوده، هدف قرار داشتند.
ارتش یمن اعلام کرده تا زمان توقف جنگ غزه و لغو محاصره این باریکه به عملیات نظامی خود علیه کشتی‌های عازم بنادر فلسطین اشغالی ادامه می‌دهد. امیدوارم از خبر سنتکام مدعی سرنگون کردن پهپادهای دوربرد صنعا بر فراز دریای
سرخ شد
راضی بوده باشید.

سنتکام مدعی سرنگون کردن پهپادهای دوربرد صنعا بر فراز دریای
سرخ شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۸ ۰۲:۳۶:۳۳