سناریوی شوم «اسرائیل» در پس تعویق تهاجم به غزه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سناریوی شوم «اسرائیل» در پس تعویق تهاجم به غزه امجد شهاب کارشناس مسائل «اسرائیل» به العالم گفت که رژیم اشغالگر به دلیل هزینه بالای این عملیات در حال حاضر عمدا ورود زمینی به نوار غزه را به تعویق انداخته است. امیدوارم از خبر سناریوی شوم «اسرائیل» در پس تعویق تهاجم به غزه راضی بوده باشید.

سناریوی شوم «اسرائیل» در پس تعویق تهاجم به غزه  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۲۵ ۰۲:۴۰:۳۵