سمنان سومین استان کشور در شاخص عدالت طبقاتی شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سمنان سومین استان کشور در شاخص عدالت طبقاتی شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدرضا صادقی با بیان اینکه سمنان سومین استان دارای کمترین ضریب جینی کشور در سال ۱۴۰۱ معرفی شد، بیان کرد: ضریب جینی یکی از معیارهای تعیین فاصله طبقاتی و نشان‌دهنده نابرابری درآمد یا ثروت در کشور است و عددی بین صفر و یک را شامل می‌شود.‌
وی گفت: ضریب جینی صفر نشانگر برابری کامل و ضریب جینی یک بیانگر حداکثر نابرابری درآمد و ثروت است که بر اساس اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، میزان این عدد در مناطق شهری استان سمنان برابر با ۰.۲۸۸۲ و در مناطق روستایی نیز ۰.۳۴۰۸ می‌باشد.
معاون استاندار سمنان در تشریح این ضریب بیان کرد: تحلیل و ارزیابی ضریب جینی در استان سمنان نشان می‌دهد که این استان در مناطق شهری، سومین استان کشور است که کمترین شکاف و فاصله طبقاتی را داراست و این امر نقش قابل توجهی را در برابری و عدالت طبقاتی و رفع تبعیض اقتصادی و معیشتی ایفا می‌کند.
صادقی بیان کرد: بر اساس تاکید استاندار و لزوم ثروت آفرینی و توجه بیشتر به روستاها، تلاش خواهد شد تا با برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اجرایی، این ضریب در مناطق روستایی نیز کاهش یابد و شاهد عدالت طبقاتی و برابری معیشتی در تمامی مناطق استان سمنان باشیم. امیدوارم از خبر سمنان سومین استان کشور در شاخص عدالت طبقاتی شد راضی بوده باشید.

سمنان سومین استان کشور در شاخص عدالت طبقاتی شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۶ ۰۲:۳۹:۵۶