سفیر انگلیس در تهران مجددا به وزارت امور خارجه احضار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سفیر انگلیس در تهران مجددا به وزارت امور خارجه احضار
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، پیرو اعلام تحریم‌های خود سرانه و بی اساس انگلیس علیه چند مقام و واحدی از یک نهاد جمهوری اسلامی ایران، سفیر این کشور ساعتی قبل توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.
در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به انگلیس به دلیل مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران به سفیر اعلام و اقدام مداخله جویانه این کشور قویاً محکوم شد.
مقام وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد هم مبانی و هم اصل تحریم‌های خودسرانه اعلام شده توسط انگلیس، هر دو مخدوش و برای جمهوری اسلامی ایران فاقد ارزش است. به سفیر اعلام شد جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اقدام متقابل محفوظ می‌دارد. سفیر اظهار داشت مراتب را بلافاصله به لندن منعکس خواهد کرد. امیدوارم از خبر سفیر انگلیس در تهران مجددا به وزارت امور خارجه احضار
شد
راضی بوده باشید.

سفیر انگلیس در تهران مجددا به وزارت امور خارجه احضار
شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۱ ۰۲:۳۷:۵۸