سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان
مرکزی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان
مرکزی
«سید عزت الله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور بازدید از تأسیسات گردشگری، بازارچه‌ها و کارگاه‌های صنایع دستی و اماکن تاریخی و فرهنگی به استان مرکزی سفر کرد. امیدوارم از خبر سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان
مرکزی
راضی بوده باشید.

سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان
مرکزی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۳ ۰۲:۴۰:۲۱