سعید جلیلی در اولین گفتگوی تلویزیونی انتخاباتی خودش چه
گفت؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سعید جلیلی در اولین گفتگوی تلویزیونی انتخاباتی خودش چه
گفت؟
سعید جلیلی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: عضو هیئت عالی نظارت بر مجمع بودم و بحث برنامه هفتم را کامل دنبال کردم. امیدوارم از خبر سعید جلیلی در اولین گفتگوی تلویزیونی انتخاباتی خودش چه
گفت؟
راضی بوده باشید.

سعید جلیلی در اولین گفتگوی تلویزیونی انتخاباتی خودش چه
گفت؟  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۶-۱۳ ۰۲:۴۴:۰۵