سرپرست جدید اورژانس لرستان معرفی شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سرپرست جدید اورژانس لرستان معرفی شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، «بهرام دلفان» رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان، طی حکمی «محسن آدینه وند» را به عنوان سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث این دانشگاه منصوب کرد.
معاون اجرایی سازمان اورژانس لرستان، معاون شبکه بهداشت و درمان سپیددشت، رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد، مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث شهرستان خرم آباد و کارشناس خبره سازمان اورژانس کشور، جز سوابق اجرایی «محسن آدینه وند» است.
بنا بر این گزارش، پیش از این «مهدی غیبی» عهده دار این مسئولیت بود. امیدوارم از خبر سرپرست جدید اورژانس لرستان معرفی شد راضی بوده باشید.

سرپرست جدید اورژانس لرستان معرفی شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۳ ۰۲:۵۰:۴۹