ستاد ساماندهی امور جوانان در ۴۳۵ شهرستان کشور برگزار
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ستاد ساماندهی امور جوانان در ۴۳۵ شهرستان کشور برگزار
می‌شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام روح الله اسدی پنج شنبه شب در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر با اشاره به تشکیل ستاد ساماندهی و امور جوانان در استان‌های کشور گفت: این ستاد در کشور به ریاست رئیس جمهور و در استان‌ها به ریاست استانداران در ۴۳۵ شهرستان برگزار می‌شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: ستاد ساماندهی امور جوانان در استان‌ها در طول سال باید بیش از ۶ نشست با تعیین مصوبات راهبردی برگزار کند.
وی اضافه کرد: ستاد عالی جوانان که بیش از ۹ سال به ریاست معاون رئیس جمهور برگزار می‌شد ولی در دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی در طول سال ۲ با برگزار می‌شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت ورزش و جوانان با اشاره به نقش ستاد عالی جوانان کشور گفت: مصوباتی در این ستاد در ۱۳ حوزه از جمله اشتغال، مسکن، ازدواج تصمی گیری می‌شود و مصوبات این نشست در این ستاد برای حوزه جوانان اجرایی می‌شود.
وی در پایان گفت: سند بالا دستی تحول دولت مردمی آیت آلله رئیسی بر اساس آمایش سرزمینی ترسیم شده است. امیدوارم از خبر ستاد ساماندهی امور جوانان در ۴۳۵ شهرستان کشور برگزار
می‌شود
راضی بوده باشید.

ستاد ساماندهی امور جوانان در ۴۳۵ شهرستان کشور برگزار
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۱ ۰۲:۴۲:۵۷