سایه آلوده هشدار نارنجی بر سر شهر جهانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سایه آلوده هشدار نارنجی بر سر شهر جهانی به گزارش خبرنگار سایت احکام، شرایط آب و هوایی شهر یزد نشان می دهد ریزگردها، این شهر را در محاصره خود آورده اند.
شرایط امشب به مراتب بدتر از روزهای گذشته است و شرایط ناسالمی برای حضور شهروندان در شهر وجود دارد اما همچنان‌شاهد ترافیک خیابان ها و معابر اصلی شهر هستیم.
اعلام هشدار کمترین کاری است که در این شرایط باید صورت گیرد تا شهروندان در جریان وخامت وضعیت هوا قرار گیرند و از تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند. امیدوارم از خبر سایه آلوده هشدار نارنجی بر سر شهر جهانی راضی بوده باشید.

سایه آلوده هشدار نارنجی بر سر شهر جهانی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۳۰ ۰۲:۴۱:۰۹