سامانه یکپارچه خودرو حذف شد/ فروش خودرو از ۸ مهر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سامانه یکپارچه خودرو حذف شد/ فروش خودرو از ۸ مهر به گزارش خبرنگار سایت احکام، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفتگو با سیما اعلام کرد: روش فروش خودرو تغییراتی داشته است و سومین سامانه یکپارچه فروش خودرو برگزار نمی‌شود.
به گفته منطقی، با توجه به افزایش عرضه خودروها و آغاز واردات، بازار خودرو به یک تعادلی می‌رسد و دیگر نیاز نیست تا فروش خودرو به روش قبل اجرا شود روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه خواهد بود.
وی گفت: عرضه جدید خودرو از ۸ سایت احکامماه شروع می‌شود. روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه است و در سامانه ثبت خواهد شد. امیدوارم از خبر سامانه یکپارچه خودرو حذف شد/ فروش خودرو از ۸ مهر راضی بوده باشید.

سامانه یکپارچه خودرو حذف شد/ فروش خودرو از ۸ مهر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۹ ۰۲:۴۰:۳۷