سازوکار واریز یارانه دارو به حساب داروخانه‌ها مشخص
نیست

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سازوکار واریز یارانه دارو به حساب داروخانه‌ها مشخص
نیست
به گزارش سوالات شرعی و احکام، احمد آدینه افزود: سازمان برنامه و بودجه، در حالی از عملیاتی شدن تغییر مسیر واریز یارانه دارو و اولین پرداختی مطالبات داروخانه‌ها از محل داروهای مشمول ارز ترجیحی خبر داده که نه تنها هنوز هیچ ساز و کاری از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این باره مطرح نشده بلکه سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو را در قالب ذی نفع نهایی نیز پرداخت نکرده اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هدف از تغییر مسیر واریز یارانه ارزی دارو همان ارتباط با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق بیمه‌های پایه است یا خیر، اظهار داشت: اگر طرح جدید سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها چنین هدفی را دنبال کند در شرایط کنونی نیز همین روال جریان دارد اما چنانچه هدف از تخصیص یارانه ارزی دارو به انتهای زنجیره کمک به شرایط اقتصادی داروخانه‌ها و وصول به موقع مطالبات‌شان است بهتر است ما را درگیر سازمان‌های بیمه‌گر نکنند.
به گفته عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی، چنانچه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها راهکار منطقی برای واریز یارانه ارزی دارو به داروخانه‌ها تعریف کند پرداخت معوقات داروخانه‌ها از محل داروهای مشمول ارز ترجیحی تسریع می‌شود. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی زیر بار پرداخت داروهای مشمول ارز یارانه‌ای نمی‌رود؛ به طوری که در آخرین جلسه که با سازمان تأمین اجتماعی داشتیم این سازمان مطالبات داروخانه‌ها را به تصمیم اخیر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارجاع داد.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمارستانی حدود ۸ ماه و در داروخانه‌های سرپایی حدود ۳ ماه بدهی دارد، اظهار داشت: البته این بدهی مشمول سهم سازمانی است نه سهم یارانه‌ای دارو. بدهی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در حوزه سهم یارانه‌ای دارو بین ۴ تا ۵ ماه است گرچه که وضعیت پرداختی‌های بیمه سلامت به نسبت بیمه تأمین اجتماعی بهتر است. بنابراین، چنانچه قرار است سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تغییر مسیر واریز یارانه ارزی دارو ساز و کاری را طراحی کند باید مشمول هر سه بیمه سه‌گانه پایه یعنی تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح باشد.
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه هنوز هیچ پرداختی از محل تغییر مسیر واریز یارانه ارزی دارو به داروخانه‌ها انجام نشده است، عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه‌ها مربوط به مسیر بیمه‌ها است. بیمه سلامت بدهی‌اش را تا مرداد پرداخت کرده و بیمه تأمین اجتماعی همین را هم پرداخت نکرده است.
آدینه گفت: تغییر مسیر واریز یارانه دارو به انتهای زنجیره یعنی داروخانه‌ها گرچه می‌تواند کمک حال داروخانه‌ها جهت تأمین دارو باشد اما به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت دارو و مواد اولیه و اینکه بسیاری از شرکت‌های داروسازی و پخش اقدام به نقد فروشی یا سبد فروشی دارو می‌کنند، این مشکلات کماکان پا برجا است.
وی افزود: تجربه نشان می‌دهد موضوع پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی هر سازمانی باشد به موقع نخواهد بود. در شرایط فعلی سازمان‌های بیمه‌گر رابط خوبی بین داروخانه‌ها و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هستند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به جای اینکه با بیش از ۱۵ هزار داروخانه ارتباط برقرار کند به راحتی می‌تواند از طریق سازمان‌های بیمه گر، مسیر واریز یارانه دارو را دنبال کند به شرطی که پرداختی‌ها به روز باشد.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر مدعی هستند یارانه ارزی دارو به موقع به این سازمان پرداخت نمی‌شود، اظهار داشت: اگر قرار باشد پرداختی مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی داروهای مشمول ارز به داروخانه‌ها به همان روال و سبک و سیاق سابق باشد به نظر می‌رسد تنها عنوان سازمان مربوط به واریز یارانه دارو را تغییر داده‌اند و در عمل تاکنون راهکاری ارائه نداده‌اند مبنی بر اینکه به چه شکل یارانه دارو پرداخت خواهد شد حتی مهلت پرداخت را نیز ذکر نکرده اند.
آدینه با اشاره به اینکه موافق واریز یارانه دارو به داروخانه‌ها است، تصریح کرد: تغییر مسیر واریز یارانه دارو به داروخانه‌ها را کار ساده‌ای نمی‌بینیم، باید مرجع دیگری سند نسخ دارویی بیماران را بررسی و نظارت کند در این راستا یا سازمانی باید به موازات بیمه‌ها ایجاد شود یا اینکه به بیمه‌ها بگویند جدا از سهم خودتان این سهم را هم بررسی و اعلام کنند و طلب داروخانه‌ها از محل داروهای مشمول ارز مستقیم به حساب داروخانه‌ها پرداخت شود. امیدوارم از خبر سازوکار واریز یارانه دارو به حساب داروخانه‌ها مشخص
نیست
راضی بوده باشید.

سازوکار واریز یارانه دارو به حساب داروخانه‌ها مشخص
نیست  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۲۳ ۰۲:۳۸:۳۲