ساختمان ادارات تا یک ماه آینده به تابلوهای هوشمند برق مجهز
شوند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ساختمان ادارات تا یک ماه آینده به تابلوهای هوشمند برق مجهز
شوند
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سیروس ابراهیمی روز دوشنبه در دومین جلسه مدیریت مصرف و تقاضای برق لرستان در سال جاری، اظهار داشت: عملکرد دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال گذشته مطابق موارد مصوب هیئت وزیران در خصوص مدیریت مصرف برق انجام می‌شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که در این موضوع خوب عمل نکرده باشند ضمن موشکافی علت کم کاری موظف اند در سال جاری نواقص خود را مرتفع کنند.
معاون استاندار لرستان، تاکید کرد: ظرف یک ماه آینده ساختمان تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست به تابلوهای هوشمند برق مجهز شوند.
ابراهیمی، افزود: همچنین در خصوص مولدهای برق در ادارات یک تیم عملیاتی تشکیل خواهد شد که نهایتاً تا پایان سال دستگاه‌ها را مجهز کنند.
وی، همچنین بر همکاری صداوسیما در تشویق مردم به مصرف بهینه تاکید کرد. امیدوارم از خبر ساختمان ادارات تا یک ماه آینده به تابلوهای هوشمند برق مجهز
شوند
راضی بوده باشید.

ساختمان ادارات تا یک ماه آینده به تابلوهای هوشمند برق مجهز
شوند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۳ ۰۲:۵۰:۳۷