زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر با مشارکت بخش خصوصی تقویت
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر با مشارکت بخش خصوصی تقویت
می‌شود
به گزارش سوالات شرعی و احکام، اسماعیل سجادی‌منش اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.
وی از واگذاری منطقه نمونه گردشگری میر مهنا در شهرستان گناوه به بخش خصوصی خبر داد و اضافه کرد: طرح‌های مهمی برای مشارکت سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری تدوین شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از واگذاری دهکده گردشگری دل آرام در تنگستان به سرمایه‌گذاران خبر داد و افزود: تحول مهمی در عرصه طرح‌های گردشگری در استان بوشهر ایجاد می‌شود. امیدوارم از خبر زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر با مشارکت بخش خصوصی تقویت
می‌شود
راضی بوده باشید.

زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر با مشارکت بخش خصوصی تقویت
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۲ ۰۲:۳۹:۱۳