زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود به گزارش خبرنگار سایت احکام، مجید محمودی عصر یکشنبه در نشست بخشداران استان بوشهر که در کاکی برگزار شد اظهار داشت: یکی از هسته‌ها و اصلی‌ترین پایه و ستون حکمرانی در دولت بخشداران هستند.
وی با تاکید بر اهمیت جلب رضایت مندی مردم افزود: اگر بتوانیم بر اساس سیاست‌های نظام و دولت جلو برویم و رضایتمندی مردم را در بخش‌های مختلف از طریق کارکرد، راهبری و پیگیری مطالبات مردم را فراهم کنیم این موضوع به شهرستان، استان و نهایتاً کشور سرایت می‌کند و رضایتمندی عمومی بیشتر می‌شود.
محمودی رضایتمندی مردم از دولت و نظام را عامل مؤثر در شرکت در انتخابات، عنوان و تاکید کرد: برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پرشور نیاز به جلب رضایت‌مندی بیشتر مردم داریم که این مهم محقق نمی‌شود جز با تلاش شبانه روزی و اقدامات مفید و مؤثر در حوزه‌های مختلف که به مدیریت نیاز دارد.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری افزود: اعتقاد داریم بخش اعظم مردم شرکت در انتخابات را تکلیف می‌داند اما بخشی از جامعه هم هستند که به رفتار کردار و عملکرد دولتمردان و حکمرانان و خدمت ارائه شده نگاه می‌کنند. امیدوارم از خبر زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود راضی بوده باشید.

زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۷ ۰۲:۳۹:۰۹