زمینه جذب و ماندگاری فناوران و کارآفرینان در بوشهر فراهم
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر زمینه جذب و ماندگاری فناوران و کارآفرینان در بوشهر فراهم
می‌شود
به گزارش سوالات شرعی و احکام، عبدالحسن بهرامی اظهار داشت: نخستین موافقت اصولی پهنه علم و فناوری کشور برای بندر نوآوری بوشهر با مساحتی حدود ۲۵۰ هکتار از سوی شورایعالی عتف ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: هدف از ایجاد و توسعه پهنه نوآوری بندر بوشهر این است که ارتباطی پویا و بالقوه برای جذب و ماندگاری فناوران و کارآفرینان و رونق اقتصاد دانشی در آن ناحیه برقرار کند.
مدیر راهبری استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس گفت: ناحیه نوآوری این کار را با ایجاد یک محله با اقامتگاه‌های زیبا، منابع و زیرساخت‌های پیشرفته و سرگرمی انجام می‌دهد. امیدوارم از خبر زمینه جذب و ماندگاری فناوران و کارآفرینان در بوشهر فراهم
می‌شود
راضی بوده باشید.

زمینه جذب و ماندگاری فناوران و کارآفرینان در بوشهر فراهم
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۳ ۰۲:۳۹:۰۳