زخمی شدن یک شهرک نشین صهیونیست براثر تیراندازی
اشتباه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر زخمی شدن یک شهرک نشین صهیونیست براثر تیراندازی
اشتباه
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از تیراندازی یک شهرک نشین صهیونیست به سمت یک صهیونیست دیگر با گمان اینکه وی فلسطینی است، خبر دادند.
بر اساس این گزارش، یک شهرک نشین صهیونیست شامگاه پنج شنبه در رام الله واقع در کرانه باختری اشتباهاً به سمت یک صهیونیست دیگر تیراندازی و وی را زخمی کرد.
بر اساس این گزارش، این شهرک نشین صهیونیست به ظن اینکه فرد مذکور یک فلسطینی است به سمت وی تیراندازی کرد.
منابع عبری گفتند که این شهرک نشین صهیونیست در پی تیراندازی به وی در پمپ بنزینی در نزدیکی مخماس به شدت زخمی شده است. امیدوارم از خبر زخمی شدن یک شهرک نشین صهیونیست براثر تیراندازی
اشتباه
راضی بوده باشید.

زخمی شدن یک شهرک نشین صهیونیست براثر تیراندازی
اشتباه  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۵ ۰۲:۴۴:۲۲