رکورد بیمه محصولات زراعی در لرستان شکسته شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رکورد بیمه محصولات زراعی در لرستان شکسته شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، سید عماد شاهرخی در سخنانی، اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با فعالیت چشمگیر و برنامه‌ریزی دقیق مجموعه سازمان جهاد کشاورزی لرستان و مدیریت شعب بانک و صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان رکورد بیمه محصولات زراعی استان از مرز ۱۹۲ هزار هکتار گذشت و این رکورد در طول ۴۰ سال فعالیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی بی‌سابقه بوده است.
وی گفت: با تحت پوشش قرارگرفتن ۱۹۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و محصولات زراعی تحت پوشش، برای اولین‌بار ۶۶ درصد از تعهد بیمه استان محقق شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: مهم‌ترین محصولات زراعی تحت پوشش بیمه شامل گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و دانه‌های روغنی در قالب طرح کشاورزی قراردادی، جهش تولید و طرح جامع بیمه محصولات زراعی هستند.
شاهرخی، عنوان کرد: مهلت بیمه محصولات زراعی تا ۱۵ بهمن‌ماه است که قطعاً میزان بیمه محصولات زراعی باز هم افزایش خواهد یافت. امیدوارم از خبر رکورد بیمه محصولات زراعی در لرستان شکسته شد راضی بوده باشید.

رکورد بیمه محصولات زراعی در لرستان شکسته شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۸ ۰۲:۳۷:۴۵