رژیم های کم چرب با خستگی در افراد مبتلا به ام اس مقابله می
کند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رژیم های کم چرب با خستگی در افراد مبتلا به ام اس مقابله می
کند
به گزارش خبرنگار سایت احکام به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «ویجیشری یاداو»، مدیر مرکز ام اس در دانشگاه علوم و بهداشت اورگن، گفت: «یک رژیم غذایی کم چرب می‌تواند تفاوتی در میزان خستگی بیمار ایجاد کند، حتی بدون اینکه آن را به یک رژیم غذایی گیاهی تبدیل کند.»
مطالعه جدید مبتنی بر یک دهه تحقیق است که این مفهوم را آزمایش می‌کند که رژیم غذایی به ویژه برای افراد مبتلا به ام اس مهم است.
یاداو گفت: «خستگی برای این بیماران بسیار ناتوان کننده است. هیچ دارویی برای رفع خستگی وجود ندارد، اما می‌دانیم که خستگی بر کیفیت زندگی آنها تأثیر زیادی می‌گذارد.»
مطالعه جدید شامل ۳۹ فرد مبتلا به ام اس بود که خستگی را تجربه می‌کردند. یک گروه کنترل ۱۹ نفره غذاهای معمول خود را خوردند و در پایان مطالعه مشاوره رژیم غذایی دریافت کردند.
در همین حال، ۲۰ شرکت کننده مشاوره تغذیه دریافت کردند و سپس از یک رژیم غذایی کم چرب پیروی کردند.
به گفته محققان، شرکت‌کنندگانی که رژیم غذایی کم چرب را دنبال می‌کردند، بهبود قابل توجهی در خستگی داشتند. هر چهار هفته یکبار، آنها به سؤالاتی پاسخ می‌دادند که مواردی مانند توانایی آنها در تمرکز و انجام فعالیت‌های بدنی معمول را اندازه می‌گرفت. امیدوارم از خبر رژیم های کم چرب با خستگی در افراد مبتلا به ام اس مقابله می
کند
راضی بوده باشید.

رژیم های کم چرب با خستگی در افراد مبتلا به ام اس مقابله می
کند  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۶ ۰۲:۳۷:۴۶