رویداد کارآفرینی دانش آموزی در کهگیلویه برگزار شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رویداد کارآفرینی دانش آموزی در کهگیلویه برگزار شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، شهریار جمالی افزود: ۳ سال است که فعالیت خود را در دهدشت شروع کردیم و افراد صاحب ایده حمایت و حتی ایده‌های آن‌ها به مرحله تولید محصول و فروش رسید.
وی با بیان اینکه حمایت از کسب و کارهای نوپا و افراد صاحب ایده یکی از رسالت‌های اصلی مرکز رشد شهرستان است، اظهار کرد: خیلی دانش آموزان ما از لحاظ قدرت مالی توان ثبت نام در برخی مدارس خاص را ندارند.
جمالی گفت: مرکز رشد می‌تواند با همکاری آموزش و پرورش شهرستان مکانی را فراهم کند که در آن کارهای عملی انجام شود.
جمالی تصریح کرد: وقتی این فضا تجهیز شد با یک هزینه ناچیزی بچه‌های شهرستان می‌توانند از آن امکانات مادی و معنوی استفاده کنند.
مدیر مرکز رشد کهگیلویه یکی از رسالت‌های مرکز رشد را تیم سازی عنوان کرد و گفت: هر برنامه که وابسته به مرکز رشد باشد، متشکل از یک تیم و اجرای جدید است. امیدوارم از خبر رویداد کارآفرینی دانش آموزی در کهگیلویه برگزار شد راضی بوده باشید.

رویداد کارآفرینی دانش آموزی در کهگیلویه برگزار شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۲۴ ۰۲:۴۳:۵۹