رونمایی از پوستر شهید «سید عباس صالحی روزبهانی» در
بروجرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رونمایی از پوستر شهید «سید عباس صالحی روزبهانی» در
بروجرد
‌به گزارش خبرنگار سایت احکام، طی مراسمی پوستر شهید القدس «سیدعباس صالحی روزبهانی» شهید حادثه تروریستی کنسولگری ایران در دمشق رونمایی شد.

این مراسم با حضور فرماندار بروجرد برگزار شد.
طراح پوستر پوستر شهید القدس «سیدعباس صالحی روزبهانی»، «عباس گودرزی» بوده است. امیدوارم از خبر رونمایی از پوستر شهید «سید عباس صالحی روزبهانی» در
بروجرد
راضی بوده باشید.

رونمایی از پوستر شهید «سید عباس صالحی روزبهانی» در
بروجرد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۶ ۰۲:۴۲:۱۷