روند اعطای تسهیلات بانکی برای مسکن و ازدواج و فرزندآوری
تسهیل شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روند اعطای تسهیلات بانکی برای مسکن و ازدواج و فرزندآوری
تسهیل شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سایت احکامان فاطمی در نشست مشترک شورای مسکن و شورای هماهنگی امور بانک های استان یزد با اشاره به وضعیت بانک های استان در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: روند اعطای تسهیلات به متقاضیان این بخش ها متحدالشکل، تسهیل و تسریع شود.
وی با تاکید بر اینکه صف انتظار وام ازدواج در استان یزد باید به صفر برسد، عنوان کرد: جدول وضعیت پرداخت بانک ها در این حوزه تهیه و بانک هایی که از پرداخت تسهیلات استنکاف کرده اند مشمول ترک فعل خواهند شد.
فاطمی با اشاره به ضرورت جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بیان کرد: بازگشت تسهیلات اختصاص داده شده به مرکز قابل قبول نیست.
استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: مدیران عامل بانک هایی که دلسوزانه برای بهبود کسب و کار مردم و گره گشایی از امور آن ها تلاش می کنند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
فاطمی با بیان اینکه مدیران عامل بانک ها باید خود را در زمره مدیران سرمایه گذاری استان بدانند، گفت: مدیران بانک ها باید با عملکرد فعالانه خود، ناترازی منابع و مصارف را مدیریت، منابع لازم را جذب و با ایجاد حس اطمینان در بخش خصوصی آن ها را به آوردن منابع در بانک ترغیب کنند.
استاندار یزد بر توجه ویژه بانک ها به تکریم مراجعین به بانک ها و به خصوص مددجویان و مستضعفان تاکید کرد. امیدوارم از خبر روند اعطای تسهیلات بانکی برای مسکن و ازدواج و فرزندآوری
تسهیل شود
راضی بوده باشید.

روند اعطای تسهیلات بانکی برای مسکن و ازدواج و فرزندآوری
تسهیل شود  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۲ ۰۲:۴۲:۰۸