روسیه آماده حمایت از کشورهای خاورمیانه و آفریقا در زمینه آب
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روسیه آماده حمایت از کشورهای خاورمیانه و آفریقا در زمینه آب
است
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از تاس، «ایگور شوماکوف»، رئیس آژانس محیط زیست و هماهنگ کننده ملی روسیه در کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد روز جمعه در حاشیه نشست محیط زیستی شرم الشیخ گفت: «روسیه آماده حمایت از کشورهای خاورمیانه و آفریقا در زمینه امنیت آب است.»
این مقام روسی همچنین گفت: در عین حال همکاری‌ها با کشورهای آفریقایی وجود دارد و از طریق سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، تماس‌های مستقیمی نیز برقرار می‌شود.
شوماکوف در ادامه تاکید کرد که موضوع امنیت آب یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی است که باید طی دهه‌های آینده با آن سازگار شود.
وی در مورد وضعیت روسیه خاطرنشان کرد که به طور کلی در روسیه همه چیز خوب است وی در این ارتباط گفت: «اگر به بخش اروپایی کشور نگاه کنیم، سیل در ماه‌های تابستان بیشتر می‌شود و در بخش آسیایی یا خاور دور، تقریباً ده سال است که مازاد منابع آبی مشاهده شده است. این مقام مسئول دولت سوریه افزود: «مدیریت پایدارتر آب در بخش اروپایی روسیه باید به یک قانون اساسی و پایه تبدیل شود.»
تعداد سازمان‌های محیط زیست در روسیه و در سراسر جهان به طور مداوم در حال رشد است و به گفته کارشناسان روسیه در زمینه محیط زیست توانسته کارنامه مناسبی از خود طی چند دهه گذشته ارائه دهد. امیدوارم از خبر روسیه آماده حمایت از کشورهای خاورمیانه و آفریقا در زمینه آب
است
راضی بوده باشید.

روسیه آماده حمایت از کشورهای خاورمیانه و آفریقا در زمینه آب
است  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۲ ۰۲:۴۰:۲۲