روایت نوام چامسکی از تشکیل کارزار تروریستی توسط
آمریکا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایت نوام چامسکی از تشکیل کارزار تروریستی توسط
آمریکا
چامسکی، اندیشمند آمریکایی، در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: در حال حاضر بدترین کارزار تروریستی در جهان همانی است که در واشنگتن سازماندهی شده که هرگز کارزار تروریستی در این مقیاس تشکیل نشده است. امیدوارم از خبر روایت نوام چامسکی از تشکیل کارزار تروریستی توسط
آمریکا
راضی بوده باشید.

روایت نوام چامسکی از تشکیل کارزار تروریستی توسط
آمریکا  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۰۳ ۰۲:۳۹:۵۷