روایت مستندساز ایرانی از تناقض آشکار شبکه ایران
اینترنشنال

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایت مستندساز ایرانی از تناقض آشکار شبکه ایران
اینترنشنال
محسن آقایی (مستندساز) گفت: مجریان و مدیران ایران اینترنشنال، آن روزی که آل سعود به مینی‌بوس کودکان یمنی حمله و همه آنها را تکه تکه کرد، کجا بودند؟ امیدوارم از خبر روایت مستندساز ایرانی از تناقض آشکار شبکه ایران
اینترنشنال
راضی بوده باشید.

روایت مستندساز ایرانی از تناقض آشکار شبکه ایران
اینترنشنال  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۰ ۰۲:۳۹:۱۰