روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث
جوانرود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث
جوانرود
هاشمی، سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: در جوانرود، برخی عوامل گروهک‌های ضد انقلاب با سواستفاده از تجمعات مردم دست به خراب کاری زدند. امیدوارم از خبر روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث
جوانرود
راضی بوده باشید.

روایت سرپرست معاونت امنیتی استانداری کرمانشاه از حوادث
جوانرود  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۲ ۰۲:۴۲:۱۵