روایت رئیس‌جمهور از اذعان یک پزشک مقیم آمریکا به پیشرفت
ایران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایت رئیس‌جمهور از اذعان یک پزشک مقیم آمریکا به پیشرفت
ایران
حجت السلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان در خصوص نشست با ایرانیان در حاشیه مجمع سازمان ملل گفت: یک پزشک ایرانی مقیم آمریکا گزارشاتی درباره رشد و پیشرفت علم پزشکی ایران ارائه داد. امیدوارم از خبر روایت رئیس‌جمهور از اذعان یک پزشک مقیم آمریکا به پیشرفت
ایران
راضی بوده باشید.

روایت رئیس‌جمهور از اذعان یک پزشک مقیم آمریکا به پیشرفت
ایران  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۹ ۰۲:۳۹:۲۵