روایتی از دیدار ۲.۵ ساعته و بدون تعارف رهبر انقلاب با
دانشجویان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایتی از دیدار ۲.۵ ساعته و بدون تعارف رهبر انقلاب با
دانشجویان
رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و فعالان دانشجویی فرمودند: تشکلها یکی از فرصت‌های بزرگ کشورند؛ بنده تشکلهای دانشجویی را جزو فرصت‌های بزرگ میدانم. امیدوارم از خبر روایتی از دیدار ۲.۵ ساعته و بدون تعارف رهبر انقلاب با
دانشجویان
راضی بوده باشید.

روایتی از دیدار ۲.۵ ساعته و بدون تعارف رهبر انقلاب با
دانشجویان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۸ ۰۲:۴۰:۴۴