روایتی از برخورد قاطع با ایستگاه دریایی صهیونیست‌ها در کانال
سوئز

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایتی از برخورد قاطع با ایستگاه دریایی صهیونیست‌ها در کانال
سوئز
امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در کانال سوئز ایستگاه دریایی رژیم صهیونیستی خودش را معرفی کرد؛ به او گفتم ما نه روی نقشه و نه پشت نقشه همچین کشوری را نمی‌شناسیم. امیدوارم از خبر روایتی از برخورد قاطع با ایستگاه دریایی صهیونیست‌ها در کانال
سوئز
راضی بوده باشید.

روایتی از برخورد قاطع با ایستگاه دریایی صهیونیست‌ها در کانال
سوئز  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۶ ۰۲:۳۹:۳۰