روایتی از بازدید رهبرانقلاب از نمایشگاه صنعت هسته‌ای
کشور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایتی از بازدید رهبرانقلاب از نمایشگاه صنعت هسته‌ای
کشور
روایت یک خبرنگار از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای و دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای کشور را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر روایتی از بازدید رهبرانقلاب از نمایشگاه صنعت هسته‌ای
کشور
راضی بوده باشید.

روایتی از بازدید رهبرانقلاب از نمایشگاه صنعت هسته‌ای
کشور  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۴ ۰۲:۳۷:۴۷