روابط دو کشور در دو سطح دولتی و بخش خصوصی توسعه
می‌یابد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روابط دو کشور در دو سطح دولتی و بخش خصوصی توسعه
می‌یابد
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار خلیفه شاهین المرر وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی با ایشان، با اشاره به سیاست همسایگی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان از امارات به عنوان شریک تجاری مورد اعتماد یاد کرد و افزود روابط دوکشور در دو سطح دولتی و بخش خصوصی توسعه می‌یابد.
وزیر امور خارجه کشورمان گسترش همکاری‌های فی‌مابین را به نفع دو کشور و منطقه دانست.
خلیفه شاهین المرر وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی نیز در این دیدار بر عزم امارات برای توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
‌ امیدوارم از خبر روابط دو کشور در دو سطح دولتی و بخش خصوصی توسعه
می‌یابد
راضی بوده باشید.

روابط دو کشور در دو سطح دولتی و بخش خصوصی توسعه
می‌یابد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۳۱ ۰۲:۳۹:۲۶