رعایت عدالت درپرداخت هزینه بیمه تأمین اجتماعی پروانه‌های
ساختمانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رعایت عدالت درپرداخت هزینه بیمه تأمین اجتماعی پروانه‌های
ساختمانی
به گزارش سوالات شرعی و احکام، کمیسیون برنامه و بودجه شورا با موضوع هزینه بیمه تأمین اجتماعی در پروانه‌های ساختمانی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان تأمین اجتماعی استان و تعدادی از پیمانکاران ساختمانی برگزار شد و مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و قوانین تأمین اجتماعی در این خصوص از سوی نمایندگان سازندگان و مسئولان مربوطه عنوان شد.
اکبر کاوسی‌امید در این جلسه با بیان اینکه هزینه بیمه تأمین اجتماعی در پروانه‌های ساختمانی به یک باره با یک افزایش نمایی مواجه شد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این اقدام غیرکارشناسانه بوده و یا واقع بینانه نبوده و با این افزایش کل کشور، شوکه شد.
وی با تأکید بر اینکه جزو اولین شوراهای شهر مکاتبه کننده با مجلس در این خصوص بودیم، گفت: نمایندگان استان نیز در این موضوع پیگیری‌هایی داشتند که منجر به اصلاح این قانون شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان بیان کرد: فاصله بین اجرای قانون مشمول افزایش تا اصلاح آن حدود هفت ماه بود که برخی شهروندان نیز در این بازه زمانی پرداخت‌هایی داشته و با توجه به اصلاح صورت گرفته، مراجعاتی به تأمین اجتماعی و شورای شهر به این منظور شاهد بوده‌ایم.
کاوسی‌امید با اشاره به اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض و اجرای عدالت، افزود: در این موضوع خاص، برداشت ما این است که پرداخت‌های قبل و بعد از اصلاح افزایش هزینه بیمه تأمین اجتماعی در پروانه‌های ساختمانی، مصداق تبعیض بوده و این مهم باید پیگیری شود.
وی خواستار رسیدگی به این موضوع به منظور حل مشکل شهروندان شد و تصریح کرد: این موضوع باید از طریق شورای نظارتی، هیأت‌های حل اختلاف و انعکاس موارد از طریق تأمین اجتماعی استان به مرکز در راستای برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندان پیگیری شود. امیدوارم از خبر رعایت عدالت درپرداخت هزینه بیمه تأمین اجتماعی پروانه‌های
ساختمانی
راضی بوده باشید.

رعایت عدالت درپرداخت هزینه بیمه تأمین اجتماعی پروانه‌های
ساختمانی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۶ ۰۲:۴۰:۰۲