« رضا حاجی پور» رییس مجمع نمایندگان مازندران شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر « رضا حاجی پور» رییس مجمع نمایندگان مازندران شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، اولین رئیس مجمع نمایندگان مردم استان مازندران در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
در جریان جلسه مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی که برای تدوین سازوکارهای اجرایی این مجمع باهدف پیشبرد امور استان برگزار شد، رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در خانه ملت به عنوان رئیس این مجمع برگزیده شد.
مجمع نمایندگان مازندران در خانه ملت ۱۲ عضو دارد که از ۹حوزه انتخابیه به مجلس راه یافتند. امیدوارم از خبر « رضا حاجی پور» رییس مجمع نمایندگان مازندران شد راضی بوده باشید.

« رضا حاجی پور» رییس مجمع نمایندگان مازندران شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۸ ۰۲:۴۱:۱۵