رضایتمندی ۹۹ درصدی زائران اربعین از پایانه مرزی
خسروی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رضایتمندی ۹۹ درصدی زائران اربعین از پایانه مرزی
خسروی
سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار سایت احکام با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مراجعه زائران به مرز خسروی تاکنون از رضایتمندی ۹۹ درصدی زائران از پایانه مرزی خسروی خبر داد. امیدوارم از خبر رضایتمندی ۹۹ درصدی زائران اربعین از پایانه مرزی
خسروی
راضی بوده باشید.

رضایتمندی ۹۹ درصدی زائران اربعین از پایانه مرزی
خسروی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۱ ۰۲:۳۷:۵۹