رضایتمندی مردم خط قرمز بازرسی استانداری تهران است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رضایتمندی مردم خط قرمز بازرسی استانداری تهران است اسدالله تقی زاده در گفتگو با خبرنگار سایت احکام از پیگیری مطالبات مردم تا رسیدن به نتیجه خبر داد و افزود: در بخش‌های پاسخگویی و حضور مراجعین و میزهای خدمت شناسه‌های دو بعدی نصب شده است، به طوری که شهروندان اگر از عملکرد کارمند رضایت داشته باشند، همانجا می‌توانند، اعلام کنند و اگر شکایتی از عملکرد آن دستگاه یا کارمند داشته باشند، همانجا می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند.
وی گفت: طبق برنامه بازرسی استانداری تهران، شهرداران شهر تهران باید در سامانه «سامد» حضور یافته و پاسخگوی مطالبات مردمی باشند.
مدیرکل بازرسی استانداری تهران گفت: بازرسی شهرداری‌ها باید با مجموعه انس بگیرند، تا اسباب تعالی و پیشرفت مجموعه را فراهم سازند.
وی اضافه کرد: مسئولان بازرسی شهرداری‌ها بایستی در راستای پیشرفت و ایجاد توسعه پایدار کمیته سلامت اداری تشکیل دهند و هرماه جلسات کارشناسی برگزار کنند.
تقی زاده همچنین از برآورد و ارزیابی اقدامات ادارات کل استان تهران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد و گفت: رضایتمندی مردم خط قرمز مجموعه بازرسی استانداری تهران است. امیدوارم از خبر رضایتمندی مردم خط قرمز بازرسی استانداری تهران است راضی بوده باشید.

رضایتمندی مردم خط قرمز بازرسی استانداری تهران است  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۶ ۰۲:۳۹:۵۷