رشته مکانیک موتورهای دریایی در بوشهر ایجاد شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رشته مکانیک موتورهای دریایی در بوشهر ایجاد شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، احسان بهمیاری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رشته مکانیک موتورهای دریایی برای سال تحصیلی ۴۰۳-۱۴۰۲ به سبد رشته‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان-آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران «امام خامنه ای» بوشهر اضافه شد.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای واحد بوشهر گفت: رشته کاردانی مکانیک موتورهای دریایی در راستای آمایش رشته‌ها و ضرورت در صنعت دریایی استان بوشهر و همچنین افزایش مهارت آموزی و برطرف کردن نیاز صنعت دریا مجوز آن برای دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران بوشهر اخذ شده است که از سایت احکامماه سال جاری دانشجو پذیرفته می‌شود.
وی افزود: با توجه به نیاز روزافزون به حمل و نقل دریایی و شناورهای کوچک و بزرگ برای استفاده‌های گوناگون صنایع دریایی کشور نیاز به جذب و تربیت تکنسین در این صنعت وجود دارد که یکی از این تخصص‌های مورد نیاز آن تکنسین مکانیک موتورهای دریایی است.
وی گفت: با اضافه شدن این رشته به سبد آموزشی این دانشگاه، تعداد رشته‌های این دانشگاه به ۳۵ رسیده است. امیدوارم از خبر رشته مکانیک موتورهای دریایی در بوشهر ایجاد شد راضی بوده باشید.

رشته مکانیک موتورهای دریایی در بوشهر ایجاد شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۹ ۰۲:۴۱:۴۹