رسانه‌های معاند فارسی زبان در سوگ اعدام تروریست‌های خانه
اصفهان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رسانه‌های معاند فارسی زبان در سوگ اعدام تروریست‌های خانه
اصفهان
رسانه‌های معاند فارسی زبان در شرایطی در حال قهرمان‌سازی متهمان حادثه تروریستی خانه اصفهان هستند که این تروریست‌ها در اعترافات خود به استفاده از سلاح اشاره کرده‌اند. امیدوارم از خبر رسانه‌های معاند فارسی زبان در سوگ اعدام تروریست‌های خانه
اصفهان
راضی بوده باشید.

رسانه‌های معاند فارسی زبان در سوگ اعدام تروریست‌های خانه
اصفهان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۰ ۰۲:۳۸:۱۲